Gruppeforløb

Stole opsætning til gruppeforløb

Det er i relationer vi såres og i relationer vi heles

Når du vælger at følge et gruppeforløb hos mig, vil der uanset temaet være et fælles formål, nemlig at vi mødes om at arbejde terapeutisk og at du udvikler dig, i samspil og relation med andre.

 

Jeg arbejder som udgangspunktet procesorienteret og udfra et på forhånd formuleret specifikt tema, eller der kan være tale om en mere generel udviklingsgruppe. Uanset vil der i forløbet skabes fokus på de processer som rør sig i dig og din individuelle proces. Et vigtigt redskab vil altid være spejlingen i og samspillet med andre.

I et gruppeforløb bliver du vidne til alle deltageres personlige rejse. Ofte opleves det som en smuk gave, et vidnesbyrd, som skaber respekt og forståelse imellem mennesker. Den fælles forståelsesramme skaber vigtig læring for alle som ser denne forandringsproces finde sted. Du lærer altså ”dobbelt” – både af din egen og af dine gruppefællers rejse. Det vil opleves meget konkret og nært at følge et andet menneskes udviklingsrejse – nye relationer vil opstå. Det vil sætte en række følelsesmæssige reaktioner og tanker i gang, som vil arbejde i hver enkelt deltager under, efter og i forbindelse med forløbet. Herved bevæges du både af din egen proces og af de øvrige deltageres processer.

Gruppeprocesser får smukke ting til at vokse og gro – Du ser og bliver på berigende vis, set af flere mennesker.

  • At føle dig set, hørt og forstået af flere og af andre end mig som terapeut.
  • Du har vidner som følger din proces og bemærker dine forandringer.
  • Du bliver støttet i at være på rette vej.
  • Du oplever genkendelse – du er ikke alene.
  • Du får støtte til forankring i din virkelighed – bliver støttet af ærlige og oprigtige menneskelige tilbagemeldinger, fra hjerter som selv kender til denne rejse.

Når vi mennesker er sammen, påvirker vi hinanden. Gruppeterapi handler også om det relationelle som sker, gruppemedlemmer imellem. Der er vigtige grunde til at tage disse processer alvorligt og arbejde dybt med dem:

  • Klarheden, trygheden og tilliden i gruppen er afgørende for gruppens fortsatte arbejde.
  • Basis for stor læring i det omhyggelige gruppeprocesarbejde.
  • Eventuelle ubevidste spejlinger og modoverføringer, som opstår mennesker imellem, vil når der arbejdes seriøst og åbent med dem, kunne understøtte den enkeltes vækst og egenforståelse. Samtidig vil forståelsen for hinanden styrkes.

Udbyttet ved gruppeterapi

I forhold til din personlige proces er der også en gevinst ved at deltage i gruppeprocesarbejdet. De temaer, der udspiller sig i forhold til resten af gruppen, vil ofte være genkendelige for den enkelte deltager fra hans eller hendes liv i øvrigt. Det er meget givende for gruppedeltagerne at kunne arbejde direkte med problematikker fra hverdagens relationer til andre mennesker.

Erfaringer siger:
Gruppeterapi kan med fordel bruges af de fleste mennesker.
Mange har et særligt godt udbytte, når gruppeterapien bliver kombineret eller suppleret med individuel terapi.

Noget af det særligt virksomme ved gruppeterapi handler og det faktum, at alting forstærkes i en gruppe. Den udviklingsproces, der er i gang eller er på vej, får i de fleste tilfælde ekstra energi, når arbejdet understøttes af gruppeprocesser. I gruppe processer skærpes indtrykkene, du oplever med dybere alvor, tager virkeligheden længere ind og oplever en højere grader af nærvær.

Som facilitator og terapeut er det min opgave, at strukturerer forløbet og skabe et naturligt og respektfuldt flow i vores fælles rum.

Der opstår en særlig ånd i det fællesskab som opstår i gruppeterapien. Stemningen føles særlig konkret og nær, når du inviteres med på ”dine rejsefællers” udviklingsrejse. Fællesskabet består også i, at se og blive set af flere i denne fælles proces. Det kan vække en række følelsesmæssige reaktioner og tanker hos alle deltagere. Det kan blive en gave en mulighed for vækst, som du kan tage imod og lade arbejde med dig under terapien og fortløbende på din videre rejse i livet.

Det kræver også at alle deltagere møder hinanden respektfuldt og kærligt.

Fortroligheden, tavshedspligten og den gensidige respekt for hinanden understreges og forventes, at efterleves i dyb seriøsitet. Der er tale om et dybt personligt arbejde og de mellem menneskelige processer viljeg støtte, således at vi møder evt. projektioner og italesætter/spejler sådanne, således at ingen efterlades med følelser af personlige ansvar, skyld eller skam.

Jeg holder løbende gratis informationsmøder om mine aktuelle tiltag.

Du er også altid velkommen til at ringe og spørge nærmere ind til indholdet og forløbet som har fundet din umiddelbare interesse.

Mine Intromøder er helt uforpligtende 

Læs mere om kommende info møder og tilmeld dig under  “aktuelt/nyheder” 

Her kan du komme og høre om indholdet, fornemme hvem jeg er og få en snak med mig om, hvordan den aktuelle gruppe kan være noget for dig. Herefter kan du frit beslutte dig og tilmelde dig på stedet eller senere, når du har været hjemme og summe lidt over det.

Er du forhindret i at deltage i intromødet, kan du også kontakte mig for at få en snak om forløbet.

Kontakt mig nu

Det er dit første skridt mod de forandringer som du længes efter.

Sammen finder vi de allerede iboende svar i dig.

Du vil få dybere selvforståelse og bevæger dig derved mod at udleve dit liv fuldt og helt.